Detail
předchozí   následující
Kód: C
Řada: Aragonit
Název: Aragonit 10
Podnázev: časopis Správy slovenských jaskýň
Autor: 
Editor: Bella Pavel
Vydavatel: Správa slovenských jaskýň
Rok vydání: 2005
Místo vydání: Liptovský Mikuláš
Edice: 
ISBN: 
ISSN: 1335-213X
Jazyk: slovenština, ang. ab
Počet stran: 72
Typ archivu: Archiv ČSS
Lokace: 
Poznámka: 
Klíč: svět, SR, ČR, hydrologie, pseudokras, zpřístupněné jeskyně, ochrana, biospeleologie, ledové jeskyně
Odkaz: 
Dokument: Dokument není k dispozici
Změnil: 1552 (2005-12-20 20:54:38)

Obsah: Hlaváč – Desať rokov svetového prírodného dedičstva na Slovensku
Bella, Gaál – Jaskyňa Ortováň pri Silickej Brezovej – jedna z nejstarších jaskýň Slovenského krasu
Gaál, Iždinský, Radinger – Výskyt zaujímavých „stromových“ jaskýň na južnom Slovensku
Haviarová – Pôvod vôd Mramorovej studne v Gombaseckej jaskyni
Bella – Rovné podlahové ľadové povrchy v zaĺadnených jaskyniach (Dobšinská ĺadová jaskyňa, jaskyňa Scãrişoara)
Kováč, Mock, Ľuptáčik, Višňovská – Terestrické a vodné bezstavovce Diviačej priepasti (Slovenský kras)
Šramková – Výskyt siníc a rias v niektorých sprístupnených jaskyniach na Slovensku
Hraško, Tóth, Holec – Nález zuba Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799) z Ponickej jaskyne
Gažík – Využitie GIS pri tvorbe projektov ochranných pásiem jaskýň
Pavlarčík, Plučinský – Speleologická dokumentácia priestorov pod Druhým dómom za priepasťou Peklo a bočnej siene v Bielom dóme Belianskej jaskyne
Peško, Bella, Marušin, Višňovská – Jaskyňa v Martinčeku objavená pri stavebných výkopových prácach
Staník, Iždinský – Praktická starostlivosť o jaskyne na Slovensku v roku 2004
Vlček – Uzatvorenie Čertovej jaskyne vo Veporských vrchoch
Peška – Nový vstupný areál Harmaneckej jaskyne
Buzák – Nová elektroinštalácia v Gombaseckej jaskyni
Zelinka – Nová stála výstava vo vstupnom areáli Ochtinskej aragonitovej jaskyne
Višňovská – Náučný film Skrytý život v jaskyniach Slovenska
Labaška – Statické zabezpečenie skalného portálu nad východom z Bystrianskej jaskyne
Lalkovič – Z histórie Bojnickej hradnej jaskyne
Lalkovič – Paradoxy a úskalia jaskyniarskej histórie
Bella, Hlaváč – Jaskyne Nového Južného Walesu v Austrálii
Šimečková – Rekonstrukce návštěvní trasy Zbrašovských aragonitových jeskyní
Gaál – Nový vstupný areál jaskyne Baradla v Maďarsku
Bella – Vedecké kolokvium k 50. výročiu objavenia Ochtinskej aragonitovej jaskyne
Bella, Gažík – Fórum „Kras a svetové dedičstvo v Európe“
Gažík – Míting Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň – Frasassi, Taliansko 2004
Haviarová, Višňovská – 12. ročník Medzinárodnej školy ochrany prírody krasových oblastí, Dolní Věstonice (ČR)
Staník – 4. seminár speleologickej strážnej služby
Bella – 10. odborný seminár pre pracovníkov sprístupnených jaskýň
Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 2004
Prezentácia sprístupnených jaskýň na výstavách a veĺtrhoch cestovného ruchu v roku 2004
Harmanecká jaskyňa po výstavbe vstupného areálu opäť otvorená
Smernica o správe jaskýň ako štátneho vlastníctva Slovenskej republiky
Nové návštevné poriadky sprístupnených jaskýň
Pracovné slovensko-maďarské stretnutie jaskyniarov v maďarskom Jósvafő
Prezentačná skladačka o jaskyniach Domica a Baradla ako podzemných mokradiach medzinárodného významu
Závrty vo Važeckom krase opäť znečistené
Predseda vlády SR v Silickej ĺadnici
Manažéri austrálskych sprístupnených jaskýň na Slovensku
14. kongres UIS v Aténach
Príprava 2. medzinárodného workshopu o ĺadových jaskyniach na Slovensku
Karsologická a speleologická literatúra
Jakál – Jubileum RNDr. Antona Droppu, CSc.
Zelinka – Matúš Peško pätdesiatročný
Blahoželáme...

  
předchozí   následující