Detail
předchozí   následující
Kód: C
Řada: Aragonit
Název: Aragonit 7
Podnázev: časopis Správy slovenských jaskýň
Autor: 
Editor: 
Vydavatel: Správa slovenských jaskýň
Rok vydání: 2002
Místo vydání: Liptovský Mikuláš
Edice: 
ISBN: 
ISSN: 
Jazyk: slovenština, angl. a
Počet stran: 68
Typ archivu: Archiv ČSS
Lokace: 
Poznámka: 
Klíč: svět, Slovensko, Domica, Jasovská, Ochtinská, zpřístupněné jeskyně, biospeleologie, osobnosti, speleoterapie, Japonsko, netopýři, Gombasecká, Demänovská, Driny, Važecká, Švýcarsko, Brazílie, Moravský kras, Itálie, Maďarsko, Polsko
Odkaz: 
Dokument: Dokument není k dispozici
Změnil: 1552 (2005-11-18 11:12:44)

Obsah: Hlaváč - K legislatívnej ochrane jaskýň
Peško - Domica - lokalita Ramsarského dohovoru o mokradiach
Bella, Urata - Oválne stropné kupolovité a komínovité vyhĺbeniny v Jasovskej jaskyni
Bella, Urata - Podsedimentové korózne tvary skalného georeliéfu v Ochtinskej aragonitovej jaskyni
Cílek - Skalní kůry a "hydrofobní" skalní povrchy v Demänovské jaskyni svobody
Cílek - Fenomén zakouřených jeskyní: příčiny, význama náprava
Pavlarčík, Plučinský - Dokumentácia priestorov nad Vstupnou chodbou v Belianskej jaskyni
Gaál, Iždinský - Zabudnutá jaskyňa Parenica
Zimák, Štelcl, Hlaváč - Přirozená radioaktivita horninového prostředí Harmanecké jeskyně
Zimák, Štelcl, Zelinka - Radioaktivita hornin v jeskyni Driny
Kováč, Mock, Ľuptáčik, Hudec, Košel, Fenďa - Článkonožce (Arthropoda) Belianskej jaskyni
Kováč, Mock, Ľuptáčik, Hudec, Košel, Fenďa - Bezstavovce Važeckej jaskyne a vyvieračky Teplica (Kozie chrbty)
Mock, Kováč, Ľuptáčik, Tajovský - Nejväčší troglobiont slovenských jaskýň
Obuch - Kosti netopierov v Jasovskej jaskyni
Bernadovič - Poznávanie a ochrana chiropterofauny v podmienkách SSJ v rokoch 1995-2001
Nudzíková - Účasť SSJ na 11. ročníku medzinárodnej výstavy turistických možností Regiontour 2002
Nudzíková - Výstava o slovenských jaskyniach v Poľsku
Nudzíková - Návštěvnost sprístupnených jaskýň v roku 2001
Peška - II. etapa dostavby vstupného areálu Demänovskej jaskyne slobody
Peška - Prístavba vstupného objektu Važeckej jaskyne
Dzúr - Kamerový systém v Ochtinskej aragonitovej jaskyni
Lalkovič - Viliam Rozložník - strojca objavu Gombaseckej jaskyne
Lalkovič - Objav jaskyne Driny vo svetle dnešných poznatkov
Bernadovič - K histórii turistického využívania Demänovskej ľadovej jaskyne
Bella, Gažík - Študijná cesta po krase a sprístupnených jaskyniach južných oblastí Japonska
Bella - Sprístupnené jaskyne v okoloí Belo Horizonte (Minas Gerais, Brazília)
Holúbek - Návšteva švajčiarskej jaskyne Hölloch
Kakáč - Výstavba provozní budovy jeskyně Balcarka v Moravském krasu
Bella - 3. vedecká konferencia Výskum, využívanie a ochana jaskýň
Ambruž - Slávnostné zhromaždenie k 50.výročiu objavenia Gombaseckej jaskyne
Hlaváč - 13. medzinárodný speleologický kongres v Brazílii
Peško, Gažík - Medzinárodný míting Nové technológie v propagácii a manažmente sprístupnených jaskýň v Taliansku
Bella - Medzinárodná konferencia Monitoring v krasových jaskyniach (Škocjanske jame, 2001)
Lazišťan, Ambrúž - XII. medzinárodné sympózium o speleoterapii v Jósvafö
Zelinka - Medzinárodná konferencia Man and Climate in teh 20th Century v Poĺsku
Bella - 7. odborný seminár pre pracovníkov sprístupnených jaskýň
Literárna súťaž o najlepšiu jaskyniarsku poviedku
Gaál - Panoš: Karsologická a speleologická terminologie
Gažík - Marra: Espeleo Turismo:Planejamento e Manejo de Cavernas
Bella - Mihevc: Speleogeneza Divaškega krasa
Bella - Cigna, Burr: Development, Management and Economy of Show Caves
Peško - ochtinská aragonitová jaskyňa
Hlaváč - Za v.Panošom
Hlaváč - odišiel Štefan Roda
Vrabec -J.Jirmerová 70-ročná
Peška - Bol čas prísť, je čas odísť
Lazišťan - J.Knap 50-ročný
Jánošíková - Životné jubileum J.Mišurovej
  
předchozí   následující