Hlavní menu

Menu sekce Speleo.cz

Levý sloupec

TEPUY 2007 – pokračovanie, Roraima

19.3.2007 | P. Polák | Expedice

Autor: Branislav Šmída

Po prvej polovici projektu Tepuy 2007 na Chimantá pokračovalo slovensko-chorvátsko-venezuelské jadro expedície v druhej, nemenej úspešnej časti - výskume jaskýň na mesete Roraima. (Pod záštitou GE SVCN - Grupo Espeleológico de Sociedad Venezolana Ciencias Naturales.)
Najvýraznejší rezult nášho efektívneho pôsobenia na tomto plató v druhej polovici februára je predĺženie najdlhšej kvarcitovej jaskyne sveta, systému Cueva Ojos de Cristal (Kryštálové oči) na 16 140 m. Ďalší zhruba kilometer vznikol prepojením "Ojos" s dvomi ďalšími jaskyňami, Cueva de Gilberto a Cueva Fragmento Marginal, plus domapovaním niektorých výbežkov. Získali sa tiež podklady pre mimoriadne podrobnú, ťažko prekonateľnú mapu.
Nemenej dôležitým výsledkom je komplexný vedecký výskum systému: boli odobraté početné vzorky z celej škály tu jestvujúcich speleotém, ako aj ich primárnych štádií v podobe rôznych foriem biohmôt (cyanobaktérie?, a to aj živé, na agar), vzorky azda nových druhov minerálov, bolo zrealizované podrobné geo-profilovanie stien a odbery vôd, ako aj ich hodnotenie in situ (pH, konduktivita, prvky atď.), boli zbierané nové druhy troglobiontnej fauny (červy, z hmyzu napr. biele muchy a miniatúrne "skákavce", duvaliovité chrobáky, škorpióny, žižiavky). Čo má ešte väčší význam, celá ohromná kolekcia prírodnín z tepujského podzemia sa podarila priviezť na Slovensko, kde ju budú ďalej analyzovať a spracovávať špecialisti z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Navyše, rovnaký podrobný výskum sme uskutočnili aj v jaskyniach i povrchu hory Chimantá, a tak vzniklo jedinečné double porovnanie najväčších kvarcitových jaskýň sveta, ktoré akiste prispeje k poznaniu, ako vôbec vznikali.
Tretím bodom programu bolo dotáčanie scén pre známym filmárom P. Barabášom pripravovaný ďalší dobrodružno-dokumentárny speleologický film o Roraime a histórii objavovania jej jaskýň, s pracovným názvom "Matawí".
No a nakoniec bola ešte preskúmaná ďalšia veľmi dôležitá a celkom rozmerná jaskyňa, Cueva Lago Gladys, dlhá 100 m, ktorá nasvedčuje, že viaceré jazerné depresie a kotliny na Roraime sú primárne jaskynného(!) pôvodu a našiel sa tak medzičlánok medzi klasickými horizontálnymi kvarcitovými jaskyňami typu Ojos a Cueva Charles Brewer, a ponormi typu El Foso.

Na tejto časti expedície Tepuy 2007 sa podieľali:
B. Šmída, E. Kapucian, L. Vlček, R. Aubrecht, T. Lánczos, J. Schlögl (Slovensko), M. Kuhta, R. Dado (Chorvátsko) a I. Elorsa (Venezuela).
Za podporu expedície a speleologicko-vedeckého projektu patrí naše poďakovanie Ministerstvu školstva SR.

Doplnok:
Na hore Chimantá objavilo slovensko-venezuelsko-chorvátske jadro expedície Tepuy 2007 6 nových veľkých jaskýň s dĺžkou niekoľko sto metrov až 1 km (veľké fosílne tunely, priepasťovito-kolapsovité systémy, ako aj aktívne juvenilné vývery) v celkovej dĺžke 2,4 km, podrobne zdokumentovalo a predĺžilo nami už v roku 2005 objavenú obriu jaskyňu Cueva Canon Verde (Zelený kaňon) na 1,2 km, a v záverových partiách predĺžilo o niečo aj samotnú Cueva Charles Brewer. Viac informácií je možné nájsť napr. na www.sss.sk.

Zhrnutie:
Slovensko-český tým objavil, zdokumentoval, alebo sa podieľal na stolových horách Roraima, Chimantá a Kukenán v rámci šiestich expedícií v rozpätí rokov 2002-2007 na objavení doteraz už viac ako 30 km(!!) kvarcitových jaskýň.

Branislav Šmída
12. marca 2007


Venezuelsko-slovensko-chorvátske jadro expedície Tepuy 2007, pred portálom do Cueva Charles Brewer:
hore zľava: M. Kuhta, R. Aubrecht a J. Schlögl, stredný rad, stoja, zľava: C. Barrio, L. Vlček, E. Kapucian, T. Lánczos, Ch. Brewer-Carías, F. Mayoral a R. Dado, dole zľava, čupia: I. Elorsa, B. Šmída a producent venezuelskej pobočky BBC, meno nevieme

Kolik je dvakrát dva? (ochrana proti spamu):

Vložit komentář
Jméno:  (přihlášení uživatelé vyplňovat nemusí; vaše IP nebude zobrazena, pokud jste přihlášeni)
E-mail:
Komentář:
   
Technický kontakt: admin (zavináč) speleo (tečka) cz
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!