Hlavní menu

Menu sekce Speleofórum

Levý sloupec

Podrobnosti o konferenci Kras

Konference si klade za cíl seznámit zájemce z řad odborné i laické veřejnosti s nejnovějšími výzkumy a poznatky z oborů archeologických, biologických, geodetických, geologických, historických i jiných, dotýkajících se poznání krasu a vyplnit tak bílé místo vzniklé absencí podobných akcí v Českých i sousedících zemích.


Organizace přednášek:
  • přednášejícímu bude vyhrazeno 20 minut (15 přednáška + 5 diskuze).
  • jednacím jazykem je čeština, příp. slovenština a angličtina.
  • k dispozici je moderní audiovizuální zařízení vč. PC a dataprojektoru (možno použít CD, DVD a videokazety).
Pro prezentaci posterů budou připraveny panely obvyklých rozměrů.

Na konferenci Kras navazuje tradiční akce České speleologické společnosti - Speleofórum. Přijměte prosím pozvání na jednu z nejvýznamnějších akcí pořádaných Českou speleologickou společností. Přednášené příspěvky Vás seznámí s nejnovějšími objevy u nás i v zahraničí.
Technický kontakt: admin (zavináč) speleo (tečka) cz
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!