Hlavní menu

Menu sekce ČSS

Levý sloupec

ČSS - aktuality

 

První | << | 2 | >> | Poslední (4)

Článek

Zájmová území v Moravském krasu

V současné době probíhá jednání jednotlivých ZO s pověřenými zástupci předsednictva ČSS o další podobě zachování zájmových území v Moravském krasu. Myšlenka dále obhajovat zájmová území, parcelování, ohraničení a rozčlenění zájmových oblastí, je myslím totalitním přežitkem. V této době, kdy všichni máme možnost vytvořit nový funkční systém, je třeba přemýšlet. Přemýšlet uvážlivě a nadčasově. Myslím, že pomyslné hranice je třeba zrušit a ponechat kras jako volnou arénu, kde si každý jednotlivec či ZO vybere na jakém to problému chce vlastně pracovat či participovat. Myslím, že pak může vedle sebe existovat poměrně velké množství skupin bez případných ataků zasahování do jednotlivých individuálních území krasu.

Maďarská záchranná služba v Moravském krasu

Ve dnech 2.-5.června 2006 byla v Moravském krasu navázána spolupráce z jednou ze tří maďarských záchranných služeb. Bakonyi Barlangi Mentőszolgálat pod vedením Meiczinger Máté, po předešlém kontaktu, přijela v patnáctičlenné sestavě, aby se seznámila s podzemím Moravského krasu. Během tří dnů společně s členy SZS ČSS sestoupili do jeskyní Piková dáma, Spirálka, Výpustek, Harbešská jeskyně, Lopač, Býčí skála, Hluboký závrt. Z důvodu nepříznivého počasí a vysokého vodního stavu v podzemí navštívili i přístupné jeskyně Moravského krasu. Poděkování za pomoc při organizaci exkurzí: Jindřich Pernica-SZS, Jiří Buček-SZS, Radoslav Blažek-SZS, Jaroslav Skoupý 6-04 Rudice, Mirek Kubeš 6-11 Křtinské údolí, Hynek Pavelka, Jiří Hebelka-správa jeskyní.


Cvičení SZS stanice č.3 - Moravský kras

V sobotu 20.5. proběhlo nedaleko obce Rudice v Moravském krasu cvičení Speleologické záchranné služby stanice č.3. Cvičení proběhlo v areálu skal v Kolíbkách, kde byl současně vystrojen lezecký trenažér. Po zopakování zdravovědy, které není nikdy dost, byla několikrát procvičována manipulace s raněným a jeho balení do záchranářských nosítek pro transport. Na trenažéru potom byly procvičovány techniky záchrany osoby z lana různými způsoby a překonávání vystrojených lanových cest na čas.
Toto povrchové cvičení se ukázalo být velice užitečné z hlediska procvičení všech potřebných technik a seznámení se s novým materiálem všemi účastníky oproti cvičení v podzemí, kdy jsou tyto možnosti vzhledem k náplni akce omezené.

nasazení krčního límce a ochranné přilby fixace zádové desky balení raněného do nosítek transport nosítek zavěšení nosítek přírodní lezecký trenažér v Kolíbkách

Sborník Speleofórum 2006 v prodeji

Nový sborník Speleofórum 2006 je k dostání za 150,- Kč na sekretariátu ČSS v Praze, v omezeném počtu pak v Cavex clubu v Brně, v pasáži na Dominikánské.


Sekretariát dočasně mimo provoz

Od 1.5. do 12.5. bude sekretariát mimo provoz z důvodu dovolené.

Článek

Speleofórum se blíží!

Již za několik dnů, v pátek 21.dubna se opět setkáme na tradičním Speleofóru, dnes nejvýznamnějším setkání jeskyňářů v ČR.

!!VAROVÁNÍ SPELEOLOGICKÉ ZACHRANNÉ SLUŽBY ČSS!!

Z důvodu enormního množství tajícího sněhu, způsobeného zvýšenou venkovní teplotou a deštěm, SZS varuje před nebezpečím zvýšení hladin podzemních vod v jeskyních a podzemních prostorách. Výrazně doporučuje zvážit a omezit činnost v podzemí související s vodními povrchovými a podzemními toky.

Roman Šebela
náčelník SZS ČSS

Záchranná akce v Moravském krasu

V sobotu 26.11. v odpoledních hodinách došlo k nehodě v jeskyni č. 561A v lomu Velká Dohoda. Při návratu z pracovní akce se jeden ze speleologů zřítil z lanového žebříku, na kterém zřejmě uklouzl. Po 25 metrovém pádu do šachty utrpěl otevřenou zlomeninu holení kosti. Jeho stav byl po příjezdu členů HZS a SZS stabilizován. Transportu ven bránily užiny, které bylo nutno rozšířit pomocí mikronáloží. Zraněný speleolog byl vytažen z jeskyně 30 minut po půlnoci a převezen do brněnské úrazové nemocnice. Při akci zasahovaly jednotky HZS Brno a Blansko a SZS ČSS stanice č.3 Moravský kras.


Aktuality z MŽP

Na www.env.cz najdete podrobnosti ke grantům na příští rok, tak zvažujte a hlašte se!!!! Veronika

Nový informační leták SZS

Každý kdo obdržel Identifikační kartu člena ČSS obdrží též informační leták Speleologické záchranné služby ČSS, ve kterém najdete příslušnost jednotlivých ZO ke stanicím SZS, kontaktní osoby jednotlivých stanic SZS, semináře a akce pořádané SZS pro členy ČSS, kam volat v případě pomoci a pod. Pokud jste tento materiál neobdrželi, žádejte ho u svých "šéfů".

Roman Šebela
náčelník
Speleologické záchranné služby
České speleologické společnosti

Informační leták SZS

První | << | 2 | >> | Poslední (4)

Technický kontakt: admin (zavináč) speleo (tečka) cz
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!