Močálka v Proseckých skalách
Václav Cílek

Nejznámějším pražským podzemním lomem, kde se těžil bílý rozpadavý pískovec peruckých vrstev svrchní křídy je tzv. systém Močálky, jehož hlavní a dnes již jediný vchod leží ve starém lůmku v Proseckých skalách jižně od domu P.Fraňka čp. 384 v ulici Nad Kundratkou. Tento systém byl již několikrát popsán (soupis literatury uvádí V.Cílek ve svém díle o podzemní Praze, které by do konce roku mělo vyjít v nakladatelství Zlatý kůň), takže se soustřeďme na nové údaje. Nejstarší údaj o Močálce pochází z roku 1798, ale nejsme si příliš jisti, zda se nevztahuje k nějaké jiné těžbě v blízkém okolí.

V letech 1987-89 došlo k několika větším propadům kanalizace do podzemí, které vedly k zatopení části chodeb až do výše pasu. Voda ohrozila stabilitu systému a opakovaně docházelo k řícení, které se dokonce projevovalo na povrchu vznikem menších depresí. Propady způsobily poměrně velkou pozornost, protože k nim docházelo v areálu hřiště mateřské školky. Velmi jsem se pobavil, když jsem zjistil, že učitelky pochopitelně neznalé skutečného stavu podzemí udržují děti v cípu velkého areálu, protože se bojí propadů. Tento cíp byl jediným pořádně poddolovaným územím hřiště! Zbytek, kam děti nesměly, byl v pořádku.

Po nákladné opravě kanalizace provedené ručním vyražením kanalizační štoly směřující od kanálu v horním ohybu ulice Na stráži k 300 m vzdálenému kanálu na konci ulice Nad Kundratkou se situace v podzemí stabilizovala a v průběhu několika posledních let došlo jen k občasnému lokálnímu vyjíždění bloků. Koncem roku 1991 byl celý systém znovu zmapován jeskyňářskou pracovní skupinou SPEA. Jedná se o první mapu bludiště zhotovenou po téměř 30 letech, která navíc zachycuje současný stav podzemí včetně ošklivě zařícené západní části.

Mapa Močálky v proseckých skalách - the map of Močálka in the Prosek rocks

Summary: Močálka in the Prosek rocks
The most known Prague underground quarry for loose Upper Cretaceous sandstones is the Močálka system. The first known notes are dated 1798. Ruptures of seawage in 1987-1989 caused origin of collapses expressed in small depression at the surface. At the end of 1991, the whole system was surveyed.

Na úvodní stránku ČSS
CSS main page