Zdravotnické minimum

  Nehoda v jeskyni má svoje specifika, jak vyplyne z níže napsaného. Účastníci nehody jsou od začátku odkázáni jen sami na sebe. Znalost principů první pomoci by měla být jednou z hlavních podmínek speleologických aktivit. 

  Textem, který držíte v rukou, bych chtěl pomoci především členům Speleologické záchranné služby, dále SZS, ale i jeskyňářům. Tyto stránky nejsou učebnicí první pomoci, jde o snahu přenést obecně známé věci do situace nehody v podzemí. Každý zná své znalosti a pokud jim nevěří, doporučuji před čtením těchto řádků prolistování některé z mnohých učebnic první pomoci. 

  Speleologie je jistě krásná aktivita, ale v určité chvíli se za poznání této krásy platí větším či menším rizikem. Možnost nehody je velmi často aktuální, i když mnoho z nás reaguje slovy “tak to se nám stát nemůže”. Co když se ale stane …

  Vznikne-li jen technický problém, většinou nejsme zaskočeni. Je-li ohroženo zdraví, může vzniknout i dramatická situace, jistě odvislá od lokality, kde k nehodě došlo. Nelze na několika stranách obsáhnout a hlavně dát návod, co dělat. Jedno je však jisté. Rozhodne se na místě nehody a tedy pomoc účastníků akce se stane rozhodující pro další šance zraněného. 

  Záchrana v jeskyni má svá úskalí, která v mnoha případech nelze odhadnout, nelze nacvičit a tedy perfektní zvládnutí obecných principů první pomoci a jejich aktuální aplikace po “zdravém uvážení”, může být jedině řešení s pozitivním koncem. 

Šance raněného a rozsah sekundárního poškození určí
naše konání na místě nehody

  První hodina po úraze je rozhodující, v dnešní době hovoříme již o prvních dvaceti minutách. Bude-li speleologická záchranná služba sebedokonalejší, to první a hlavní záleží na každém jeskyňáři, adekvátní postup vytvoří pak optimální podmínky pro pomoc na vyšším stupni, pro kterou je SZS školena.

-  2  -

- 12  -  3  -  4  -  5  - 6  - 7  - 8  -  9  - 10  - 11  - 12  - 13  - 14  - 15  -  16  -

© SZS ČSS