Zdravotnické minimum     


brožura Zdravotnické minimum Dr. Bedřich Kala ml. sestavil publikaci zabývající se problematikou a poskytnutím první pomoci při typických úrazech při aktivitách v podzemí. Publikace seznamuje s postupem základního vyšetření při nalezení raněného a poskytnutím okamžité efektivní první pomoci.

Brožuru si můžete stáhnout také ve formátu PDF zde brožura Zdravotnické minimum - formát PDF