Technika a SRT     

Jednolanová technika (SRT)

Pro pohyb záchranářů ve vertikální úsecích jeskyní nebo šachet se používá tzv. jednolanové techniky (SRT - Single Rope Technique). Pro sestup a výstup po laně se použivají speciální výstupové a slanovací pomůcky, kterými je každý záchranář vybaven. V této sekci se můžete s těmito pomůckami seznámit, stejně jako s metodami setupu a výstupu pomocí nich.

Pomůcky pro výstup po laně
Pomůcky pro sestup po laně
Metody setupu a výstupu po laně
Sestup po laně
Výstup po laně

S produkty a příslušnými technikami se také můžete seznámit na stránkách výrobce nejenom speleologické techniky www.petzl.com

Pomůcky pro výstup po laně

Hrudní blokant - používá se k fixaci sedacího úvazu lezce při výstupu. Spodním okem je spojen se sedacím úvazem speciální "D" karabinou. Horním okem se pak spojuje s prsním úvazem.

zakládání hrudního blokantu
hrudní blokant

ruční blokant Ruční blokant - používá se k fixaci pedálu, do kterého lezec při výstupu stoupá. Současně je spojen osobní zajišťovací smyčkou s "D" karabinou sedacího úvazu.

zakládání ručního blokantu

Nožní blokant - používá se jako pomocný blokant, který se upevňuje k botě pomocí poruhů. Umisťuje se na druhou nohu, než kterou požíváme pro pedál od ručního blokantu. Jeho použití není podmínkou, ale je výhodou zejména při lezení dlouhých vertikál.

použití nožního blokantu
nožní blokant

Pomůcky pro sestup po laně

Slaňovací brzda - je vhodná k sestupu jak po čistých tak i znečištěných lanech. Připíná se k sedacímu úvazu pomocí karabiny se zámkem. Varianta s pákou umožňuje automatické zastavení lezce při uvolnění páky.

zakládání slaňovací brzdy
slaňovací brzdy

Metody sestupu a výstupu po laně

Sestup po laně (slaňování) - sestupem po laně (slaňováním) rozumíme zdolávání vertikálních úseků s pomocí lana a příslušných pomůcek ve směru zemské přitažlivosti. K tomuto účelu slouží slaňovací brzda různých typů (osma, Simple, Stop, Rack, Grigri atd.), která je pomocí karabiny se zámkem připnuta k sedacímu úvazu lezce. Pokud brzda neobsahuje samojištění, je nutné při sestupu použít doplňkové jištění (Shunt apod.). Více informací o problematice a metodách sestupu po laně najdete zde.

Výstup po laně - výstupem po laně rozumíme zdolávání vertikálních úseků s pomocí lana a příslušných pomůcek proti směru zemské přitažlivosti. K tomuto účelu slouží výstupové blokanty (Jümar, Bogibs, Croll, Ascension, Basic, Shunt, Tiblock, prusikův uzel atd.), které jsou připnuty k různým částem lezcovi výstroje podle druhu výstupové metody. Tyto blokanty jsou k určeny především ke statickému zatížení, nelze je tedy používat k zachytávání pádu lezce. Více informací o problematice a metodách výstupu po laně najdete zde.
výstroj lezce