Záchranné akce - zásahy SZS     

Jeskyně v lomu Velká dohoda, Moravský kras - 26.11.2005

Popis situace: Jeskyně se nachází u obce Holštejn v lomu Velká dohoda. Jedná se o propasťovitý systém. Skupina Tří jeskyňářů vystupovala propastí po provazovém žebříku. Při opouštění žebříku jeden člen skupiny uklouzl a spadl na dno propasti 25 metrů hluboké. Při pádu utrpěl četná pohmoždění a otevřenou zlomeninu holeně. Zbylí členové skupiny zavolali pomoc.

Popis průběhu záchranné akce: Po příjezdu SZS byla poskytnuta první pomoc zraněnému a zabezpečena otevřená zlomenina. Pro transport zraněného na povrch bylo nutno rozšířit pomocí patronek vyústění propasti, které bylo pro nosítka neprůchodné. Během rozšiřování dorazil lékař SZS, který připravil zraněného na transport. Po zabezpečení transportní trasy byl zraněný dopraven na povrch a předán lékařům.

Časový průběh záchranné akce:

17.50 výzva HZS k zásahu
18.40 příjezd na místo zásahu
20.30 - 00.00 rozšiřování úžiny
01.05 předání zraněného RZS

Portálová jeskyně, Český kras - 8.10.2005

Popis situace a průběh záchranné akce: Mladá žena zaklíněná ve vertikálním komíně, bez možnosti vlastní pomoci. Po 15 min. pokusů spolujeskyňáře o vyproštění zavolána SZS.

Popis průběhu záchranné akce: Po příjezdu SZS na místo nehody a zjištění stavu mladé ženy, byla nehoda nahlášena na HZS a započato vyprošťování. Žena byla při vědomí, bez úrazu a v dobrém psychickém stavu, v lehkém tepelném diskomfortu, v atypické pozici. Byla aplikována izofólie. Po odstranění sedimentů pod zaklíněnou ženou, záchranář pronikl pod ni a vytlačil ji do širších partií komína, kde došlo k uvolnění končetin a následnému výlezu ženy z úžiny. Po kontrole jejího stavu lékařem stanice bylo upuštěno od transportu v nosítkách. Vzdálenost od vchodu cca 30m. Žena předána v Nemocnici Beroun ke kontrole.

Křížův závrt, Moravský kras - 8.8.2005

Popis situace: Člen ČSS po příjezdu na základnu 6.8.2005 vyrazil na povrchovou exkurzi. Když dorazil k závrtu, který je pracovištěm jeho ZO, rozhodl se sestoupit na jeho dno. Při výstupu ve výšce 6 metrů se uvolnil žebřík a jeskyňář spadl na dno závrtu. Při pádu si zlomil stehení kost. Protože nikomu o svém výletu neřekl, začali ho hledat rodiče až v pondělí ráno.

Popis průběhu záchranné akce: Rodiče postiženého kontaktovali člena SZS, který na jeskyňářské základně nalezl vzkaz, podle kterého zjistil kde se postižený nalézá. Po příjezdu SZS byl postižený zabezpečen a transportován na povrch, kde byl předán lékařům.

Zhodnocení záchranné akce: Postižený byl vyčerpaný a silně podchlazený, k čemuž nemuselo dojít kdyby o jeho výletě alespoň někomu řekl.

Časový průběh záchranné akce:

6.8.2005 12.00hod. pád do závrtu
8.8.2005 10.30hod. nalezení postiženého
8.8.2005 11.00hod. příjezd SZS
8.8.2005 11.45hod vytažení postiženého na povrch

Jeskyně Nová Rasovna, Moravský kras - 27.-28.12.2004

Popis situace: Jeskyně Nová Rasova leží u obce Holštejn. Jedná se o jeskyni s vodním tokem, který asi po 150 metrech mizí v Macošském sifonu, dále jeskyně pokračuje úzkými chodbami (Lipovecká chodba) v délce asi 800 metrů a je zakončena nově objevenými prostorami, kde v současné době probíhá výzkum. Skupina čtyř speleologů se vypravila v neděli 26.12.2004 na třídenní výzkumnou výpravu za Lipoveckou chodbu. V pondělí 27.12.2004 se po dvoudenním vytrvalém dešti se vzedmula hladina Bílé vody a uzavřela "Koleno" což je snížené místo ve vstupní části jeskyně. Po zjištění tohoto stavu se rozhodli členové Holštejnské speleologické skupiny povolat na pomoc SZS. Skupina speleologů v jeskyni nebyla ohrožena přímo, ale nebezpečí by nastalo při návratu z jeskyně. Koleno může být uzavřeno i delší dobu.

Popis průběhu záchranné akce: Po příjezdu SZS byla situace zhodnocena přímo na místě v jeskyni. V tutu dobu protékalo jeskyní tolik vody, že ani potápěč se nebyl schopen dostat k sifonu. Proto byli požádáni hasiči o pomoc. Po příjezdu HZS bylo rozhodnuto, pokusit se čerpadly snížit hladinu potoka vtékajícího do jeskyně. To byla v dané situaci jediná možnost, jak umožnit speleologům návrat z jeskyně. Po příjezdu HZS s technikou a instalaci čerpadel bylo zahájeno čerpání 28.12. v 5.00 hod. Již po hodině čerpání byl znatelný pokles vody u sifonu a dalo se sestoupit přímo k hladině. V dopoledních hodinách se podařilo část Bílé vody svést do prázdného rybníku a tím zase o něco snížit množství vody vtékající do jeskyně. V jeskyni zatím proběhli přípravné práce (zajištění sestupu pro potápěče, natažení telefonu). Ve 12.00 byl stav vody v sifonu tak nízký, že se mohli záchranáři vypravit pro uvězněné speleology.

Zhodnocení záchranné akce: Na první pohled rychlá, bezproblémová a úspěšná akce (při prvním pohledu i zbytečná), ale je třeba si uvědomit, že bez hasičů a jejich techniky by mohl být sifon uzavřen několik dní. To by mohlo být pro speleology vracející se z jeskyně osudové (neznali stav sifonu,až po vstoupení do vody a celkovém promáčení by zjistily jeho neprůchodnost). Nemalý vliv na úspěch celé akce měl vývoj počasí - noční mrazík a ustávání srážek.

Časový průběh záchranné akce:

27.12.2004

14.20 kontaktována SZS
15.00 příjezd na místo, vyrozumění HZS
17.20 sestup do jeskyně - vystrojení, potápěč
20.20 návrat z jeskyně - k sifonu se nelze dostat
20.30 příjezd velení HZS
23.30 příjezd techniky HZS, zahájena instalace čerpadel

28.12.2004

5.00 spuštění čerpadel
6.00 kontrola stavu vody - snížen průtok, možno sestoupit k sifonu
8.00 dostrojení jeskyně, v sifonu se objevuje vzduchová mezera
10.15 svedení části toku potoka do rybníku
11.00 potápěč prostoupil sifon
11.20 natažení telefonu za sifon
12.00 návrat potápěče, sifon průchozí i bez vybavení
12.15 dva záchranáři vyráží za sifon naproti skupině speleologů
13.20 všichni jsou u telefonu za sifonem
14.00 poslední záchranář vystoupil na povrch

Jeskyně Rudické propadání, Moravský kras - 12.9.2004

Popis situace: Jeskyně Rudické propadání leží u obce Rudice. Jedná se o vodní jeskyni, meandrovitého charakteru s vertikálními stupni. Celou jeskyní protéká potok. Skupina tří horolezců se vypravila v odpoledních hodinách dne 11.9.2004 na průstup touto jeskyní. Při výstupu z jeskyně na jednom z lanových úseků se členka skupiny zastavila několik metrů pod hranou vertikály přímo v proudu potoka a nebyla schopna pokračovat ve výstupu (závada materiálu, vyčerpání, podchlazení). Efektivně pomoci jí nebyli schopni ani zbylí členové skupiny, proto se vydali pro pomoc.

Popis průběhu záchranné akce: Při příchodu členů naší stanice SZS již měli hasiči postiženou transportovánu pomocí evakuačního trojúhelníku k poslednímu vertikálnímu stupni (6 m). Při přípravě transportu postižená přestala komunikovat a její stav se zásadně zhoršil, proto musela být zahájena okamžitě resuscitace. Po částečném obnovení životních funkcí, byla postižená transportována pomocí nosítek na povrch, kde byla předána do péče lékařů z RZS. Po téměř hodinové snaze o resuscitaci lékaři konstatovali smrt.

Zhodnocení záchranné akce: Skupina horolezců podcenila náročnost neznámého prostředí: vybavení, hlídka na povrchu.

Časový průběh záchranné akce:

4.30 výzva HZS k zásahu
5.10 příchod na místo zásahu
6.00 vytažení postižené na povrch
6.45 konec resuscitace

Jeskyně A Rákoczi - Barlang, Maďarsko - 2001

V sobotu odpoledne uvízl potápeč ve vzduchové kapse hned za sifonem. Podle hlasu bylo přibližně označeno jeho místo. Od této chvíle se ho snažili potápěči přesně lokalizovat. V neděli večer začali pátrat i slovenští jeskyňáři, kteří rozšiřovali puklinu k předpokládanému místu uvíznutí. Bohužel špatná komunikace mezi potápěči a razící četou zpomalovala práci. Po příjezdu SZS stanice Moravský kras v úterý brzy ráno bylo rozšířeno cca 2,5 m pukliny. V úterý odpoledne, tj. po 4 dnech byl postižený objeven pátrajícím potápěčem, což velice zvýšilo naději na jeho přežití. Byla mu poskytnuta lékařská pomoc. Návrat vodou byl vzhledem ke složitosti podvodního systému a celkovému stavu postiženého nemožný. Od tohoto okamžiku pokračovali razící práce podstatně jednodušeji bez větších časových prodlev. Na prorážce spolupracovali 3 čety, které se střídaly po 4 hodinách. Prorážka byla hotova ve čtvrtek v 16:00 hodin. Systém byl přístupný po žebřících, jeskyně byla zčásti přístupná veřejnosti. Pracovalo se s elektrickou vrtačkou a pneumatickým kladivem, což umožnilo perfektní odvětrání. Teplota vody 11°C, teplota vzduchu 15°C.

Jeskyně Kostelík, Moravský kras - 1999

Vyproštění turisty uvízlého v jeskyni Kostelík nacházející se ve střední části Moravského krasu. Při vyprošťování bylo použito k rozšiřování nebezpečných prostor speciálních mikronáložek.

Jeskyně 13C, Moravský kras - 13.10.1998

Výzva k záchranné akci přichází v 22.15.hod. Ve stanovený čas nevystoupili z jeskyně tři jeskyňáři. Vzhledem k zvýšenému vodnímu stavu je Jiřím Bůčkem naštěstí pohotově povolána SZS. Po příjezdu na místo a sestupu do jeskyně jsou z gumových člunů zachráněni ze stále stoupajícího a rozbouřeného potoka již jen dva jeskyňáři, kteří strávili po pás ve vodě cca. 1.5 hod. Cestu zpět jim znemožnil propíchnutý gumový člun a přes velmi silný proud se jim nepodařilo proti proudu vyplavat do suché části jeskyně. Pohřešovaný jeskyňář se snažil po proudu plavat do míst kde se dalo vystoupit na suché místo, ale i přes rozsáhlou pátrací akci ve velmi nebezpečném a stále stoupajícím potoku se jej nepodařilo nalézt. Oba zachráněné jeskyňáře se podařilo transportovat na povrch během 45 min. kriticky podchlazené. O týden později následuje další pátrací akce v již pokleslém vodním stavu. Utonulý jeskyňář byl nalezen 2 m pod vodou, asi 15 m od místa kde se oddělil od svých kamarádů.

Propast Macocha, Moravský kras - 13.5.1997

13.5.1997
Na výzvu IZS byla SZS vyzvána ke spolupráci při vyproštění těla sebevraha ze stěny Macochy. Tělo bylo zachyceno cca. 50m nade dnem na skalním mostě v Čertově komíně. Po asi 2 hodinové akci je tělo na lanech spuštěno na vyhlídkové plato na dně propasti a transportováno po vodě k východu z jeskyně.

5.9.1996
SZS byla vyzvána IZS ke spolupráci při pátrání po pohřešovaném člověku v oblasti Macochy. Oběť byla asi za dvě hodiny nalezena ve spodním jezírku na dně Macochy. Ve spolupráci z hasiči SZS tělo transportovala po ponorné říčce Punkvě k východu z jeskyně.

Jeskyně Lopač, Moravský kras - 3.9.1995

Výzva k záchranné akci v 17.40. Potápěč Jan Šimeček se nevynořil v časovém limitu z odtokového sifonu propadání LOPAČ. Celou noc trvá pátrání po potápěči ve velmi úzkém a složitém sifonu. Ráno následujícího dne nalézají potápěči již mrtvé tělo ve vertikálním komínku asi 30m vzdáleného od místa ponoru. Následuje zaměření místa kde se nalézá tělo (pomocí radiomajákového kříže) vzhledem k povrchu. Z tohoto místa je ražena vertikální šachta prvních asi 4m zeminou poté litou skálou. Po 21 dnech nepřetržité práce v hloubce 30,5m dosaženo volných prostor s aktivním tokem a jezírkem. Následuje čerpání přítokového sifonu za účelem snížení hladiny. Po snížení hladiny asi o 5m je nalezeno tělo které je zaklíněno cca. 6m od záchranářů v úzké štěrbině po rozšíření úžiny je potápěč transportován na povrch. Celá akce se mohla uskutečnit jen díky neuvěřitelnému nasazení speleologů z celé České Republiky a špičkové spolupráci z armádou která poskytla technické zázemí po dobu trvání cele akce.

Jeskyně Hedvábná, Moravský kras - 18.12.1994

Ve večerních hodinách svolává záchrannou akci Karel Kučera, reaguje tak na výzvu 3 speleologů, kteří se ocitli v beznadějně kritické situaci v jeskyni Hedvábná, nedaleko základny Hlubokáč. Jednalo se o zaklínění jednoho ze speleologů v úžině při výstupu ze spodních pater jeskyně. Popis situace na místě: propástka vystrojená provazovým žebříkem, přecházející do vertikální úžiny. 1. Speleolog bez potíží zdolává úžinu (posléze také on přivolává pomoc) 2. Speleolog uvízl v úžině, zaklíněn v oblasti břicha a žeber. Přes okamžitou pomoc ze spodu i se shora nemůže vylézt. 3. Speleolog visí zajištěn na provazovém žebříku a zaklíněným toporem sekyry v úžině poskytuje svému kamarádovi oporu pro nohy. Po nějakém čase se tato opora stává velmi důležitou, protože postižený zapadá dolů, do užšího místa a začíná se dusit. Nutno dodat, že než byla zavolána SPELEOLOGICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA (SZS), asi 8 hod. probíhaly vyprošťovací práce vlastními silami. Za hodinu od výzvy byli i z materiálem na místě R. Šebela, K. Kučera, O. Štos, R. Blažek, za další půlhodinu transportu materiálu na místě. Nad zaklíněným jeskyňářem byly provázány hodiny a zakotvena kladka, v nejbližší možné volné prostoře byl sestrojen kladkostroj, plochá smyčka vložená do podpaží sloužila jako úvaz. Současným tahem za lano, další záchranář pomáhal tahem za overal. Po cca 20 minutách je zaklíněný jeskyňář vyproštěn.