Cvičné akce - součinnostní cvičení stanic SZS     

Součinnostní cvičení stanic SZS, Český kras 2006

Pátek 20.10. 2006

Večer příjezd účastníků cvičení a jejich ubytování v sokolovně Tetín.

Sobota 21.10. 2006

9.00 -9.20 sobota ráno přesun záchranářů na náves do Bubovic.
9.20-10.00 rozdělení účastníků do záchranných družstev a jejich seznámení s lokalitou - j.Arnoldka a plánem cvičení.

Rozdělení speleozáchranářů:

Velitel cvičení: Mojmír Záviška
Hlavní pozorovatel: Roman Šebela

Kladkostroj od vchodu po Mezižebříkovou chodbu: Milan Kroha + 3
Kladkostroj od Mezižebříková po Srdcovou chodbu: Martin Hota + 3

I.záchranné družstvo: Petr Polák + 9
Zdravotník: Zdeněk Šlahůnek a Oldřich Štos

II. záchranné družstvo: Libor Matuška + 8
Zdravotník: Jindřich Pernica a Tomáš Jirásek

Figuranti a doprovod:
I. Kamila a Ondřej Jäger
II. Helena a Ivo Záruba

Po skončení rozdělení, převlečení a nafasování potřebného materiálu odchod po družstvech k j. Arnoldka.

Časový průběh:
 • 10.20 zahájení sestupu I. družstva - úkol - transport zraněného z hlavního tahu j. Arnoldka
 • 10.45 zahájení sestupu II. družstva - úkol - vyhledání a transport zraněného z bludiště j. Arnoldka
 • 11.00 zahájení vystrojení kladkostroje Mezižebříková chodba - Srdcová chodba
 • 11.00 po nalezení figurantky I.družstva, jejím názorném ošetření, zahájeno balení do nosítek
 • 11.15 po desetiminutovém vyhledávání figurantky II.družstva zahájeno názorné ošetření a zabalení do nosítek
 • 13.30 zahájeno tahání nosítek I. družstva ze Srdcové chodby
 • 14.05 ukončeno tahání nosítek I. družstva na povrchu
 • 14.10 zahájení tahání nosítek II. družstva ze Srdcové chodby
 • 14.40 ukončeno tahání nosítek II. družstva na povrchu
 • 15.00 po odstrojení kladkostrojů ukončeno cvičení v j. Arnoldka
 • 16.00-17.30 Sbor velitelů SZS - Bubovice
 • 18.00 Vyhodnocení zásahu v salonku restaurace Tetín a informace náčelníka o další činnosti v SZS. Po večeři volná zábava a vyměňování zkušeností mezi speleozáchranáři
Sestavil velitel stanice č.1 - Český kras
M. Záviška

Součinnostní cvičení stanic SZS, Moravský kras 2005

Pátek 28.10. 2005

Na Holštejně byl vystrojen povrchový trenažér s účastí lezců Hasičského záchranného sboru ČR. Odpoledne v Rudici proběhla zdravověda.

Časový průběh:

09:35 - nástup
09:45 - předvedení nosítek SKED a vanových nosítek HZS
11:00 - stanice č. 1 - vystrojení traverzu, předvedení horizontálního transportu
12:40 - HZS - předvedení ukloněného traverzu
13:30 - stanice č. 2 - předvedení svislého transportu s uzly na laně
14:10 - konec předvádění
14:55 - trenažér odstrojen
16:20 - přednáška zdravovědy, MUDr. Kala

Sobota 29.10. 2005

V jeskyni Ostrovské Vintoky proběhla cvičná záchranná akce.

Modelová situace: Figurantka na laně v nejspodnějším úseku Škrapové propasti po zásahu kamenem. Poranění hlavy a bérce, krátké bezvědomí, pak při vědomí, ale nemůže opustit lano pro poranění nohy. Svědkové nehody neovládají vyproštění z visu.

Rozdělení do družstev na počátku akce:

sk. 1 - první pomoc
Velitel - Oldřich Štos, členové - Jan Herget, Martin Hota

sk. 2 - transport zdravotnického materiálu, vyzdvižení na traverz
Velitel - Miloslav Polívka, členové - Radovan Volf, Daniel Šutta, Hana Polívková

sk. 3 - traverz - Chodba ozvěny
Velitel - Michal Novák, členové - Věroslav Bělehrádek, Milan Kroha, Jiří Tolar, Jiří Buček, Libor Beneš, Richard Franc + 1 (HZS)

sk. 4 - spuštění z traverzu
Velitel - Lukáš Brychlec, člen - Ivo Záruba

sk. 5 - kladkostroj I - Ústřední propast
Velitel - Karel Jindra, členové - Petr Střelec, Jakub Zelinka, Martin Keprt

sk. 6 - kladkostroj II - Ústřední propast, nad roštem
Velitel - Petr Polák, člen - Zdeněk Šlahunek

sk. 7 - kladkostroj III - Ústřední propast, ke vchodu
Velitel - Jindřich Pernica, člen - Dušan Waldmann

nezařazeni - podzemí
Mojmír Záviška - pozorovatel, foto, Jiří Vokáč - doprovod figurantky, foto, Jana Lindová - figurantka, Veronika Kopecká - pozorovatel, příležitostná pomoc, Karel Kocourek - pozorovatel, příležitostná pomoc

nezařazeni - povrch
Roman Šebela, Karel Kučera, Stanislav Kácha, Helena Vysoká

Celkem podzemí 30 osob, povrch 4 osoby.

Časový průběh:

11:00 - sestup figurantky
11:20 - zahájení sestupu záchranářů
13:15 - nosítka v Chodbě ozvěny
15:15 - nosítka nad hlavním žebřem v Ústřední propasti
16:05 - nosítka na povrchu
16:50 - poslední záchranář opouští jeskyni

Jednotlivé fáze akce
 1. Sestup skupiny první pomoci Škrapovou propastí, která je jinak pro transport nosítek nevhodná. Technická první pomoc - vysvobození figurantky z visu v sedačcce - nedestruktivní. Ošetřeno zranění na hlavě, přiložen vakuový krční límec, vakuová dlaha na nohu.
 2. Současně sestup skupiny transportu zdravotnického materiálu Ústřední propastí a přes lanový traverz. Skupina se zapojuje do ošetření a přípravy k transportu. Transport nosítek ze Souběžné chodby (dno Škrapové propasti) do Chodby ozvěny a na lanový traverz s pomocí kladkostroje, osazeny nýty dle skutečné potřeby.
 3. Vodorovný transport Chodbou ozvěny. Skupina horizontálního transportu napjala dvojité lano pro transport nosítek (jednoduché lano vyvazované do karabin je součástí stálého vystrojení jeskyně). V každém kotvení přidána 1 karabina a lana napínána protiváhou na délku 2 úseků mezi kotveními (střídavě vždy v jednom průchozí, v dalším lodní smyčkou. Nosítka ve zdvojených smyčkách pro vodorovný transport - nohy a hlava na vlastních karabinách, u kotvení přepínáno postupně. Celkem 16 nebo 17 kotvení, na konci ukloněný traverz do úrovně dna Chodby ozvěny (odřazená část skupiny vodorovného transportu).
 4. Svislý transport v úseku rozšířené části Ústřední propasti. Kladka nad žebřem ve stropě, kladkostroj na délku vodorovného úseku s roštem. Sestup a výstup podél žebře jištěn lanem. Skupině kladkostroj I na výpomoc skupiny z horních úseků.
 5. Svislý transport v úseku nad roštem Ústřední propasti. Skupina kladkostroj II - protiváhou, výpomoc lezců z doprovodu nosítek.
 6. Transport v členitém horizontálně-svislém úseku až ke vchodové brance. Skupina kladkostroj III, výpomoc lezců vystupujících před nosítky. Několik pevných směrovacích kladek v místě lomení úseku, pulleyman nad samotnou vertikálou, kladkostroj kotven na zárubeň branky. Zbytek cesty před jeskyni volně průchozí.
Rozdělení do skupin z počátku akce bylo operativně měněno tak, jak se nosítka blížila ke vchodu do jeskyně.

Poznámka: Zpráva zahrnuje pouze vlastní cvičné aktivity, kromě nichž proběhly ještě organizační a vystrojovací práce a společenská akce.

Plzeň 15. 11. 2005

Za organizační tým

Karel Kocourek
Velitel stanice č. 2 Plzeň

Součinnostní cvičení stanic SZS, Moravský kras 2004

Datum: 26. - 28.11.2004,
Lokalita: Jeskyně Hedvábná - Ostrovská plošina, Moravský kras
Pořádající: stanice č.3 Moravský kras
Účastníci: Stanice č.1 Praha, č.2 Plzeň, č.3 Moravský kras, č.4 Severní Morava
Celkem: 25+2+2 osob
Vedoucí akce: Karel Kučera

Program akce

1. den - zasedání Sboru velitelů stanic SZS
2. den - součinnostní cvičení všech stanic SZS: první pomoc, balení zraněnéno - 2 družstva (2 nosítka), transport postiženého na povrch, týmová spolupráce všech stanic SZS.
3. den - zdravověda - téma: První pomoc v podzemí, problém podchlazení

Popis průběhu akce:

Pátek 26.11. 2004

20:00 - 22:00 sezení Sboru velitelů na základně "Slepičárna" v Ostrově u Macochy

Sobota 27.11. 2004

09:00 - sraz chata Hluboký závrt, seznámení s lokalitou, rozdělení družstev
10:00 - sestup do jeskyně Hedvábná; skupina 1,2 + vystrojovací družstvo + pozorovatelé

1. skupina první kontakt se zraněným v 10:40, na povrchu 13:15 (celkem 2 hodiny 35 minut)
2. skupina první kontakt se zraněným v 11:20, na povrchu 14:00 (celkem 2 hodiny 40 minut)

Neděle 28.11. 2004

9:00 - 12:30 - zdravověda - základna "Slepičárna" v Ostrově u Macochy
Téma: První pomoc v podzemí, problém podchlazení

Nedělní, téměř 5 hodinový seminář na téma první pomoc v podzemí a problemtika podchlazení v podání MUDr. Bedřicha Kaly, ukázal mnohoho překvapivých zjištění co s týče otázek podchlazení.

Zhodnocení akce:

Akce ukázala řadu řešitelných nedostatků, což bylo účelem samotného součinostního cvičení. I přes nedostatky akce prokázala dobrou týmovou spolupráci mezi jednotlivými členy stani SZS. Celá SZS ukázala svou akčnost jako jednolitý tým bez větších komplikací.